Blog

Tasarıma Dair İlginç Paylaşımlar

Grafik Tasarım’ın Dünyadaki Tarihi Gelişimi

Grafik Tasarım’ın Dünyadaki Tarihi Gelişimi

Tasarım Nedir? Tasarlamak sözcüğü; belirginleştirmek, ortaya çıkarmak, canlandırmak, özgünleştirmek, ayrıştırmak, somutlaştırmak, düşünmek, planlamak, birleştirmek gibi anlamlara gelebilmektedir. Tasarım bir kurgu içerisinde,  zihnimizde canlandırdığımız objeleri ve biçimleri kâğıda çizme, resmetme yâda gerçekleştirme eylemidir. Yani bir şeyi  hayal edip onu  yaratıcılıkla birleştirerek somutlaştırma işlemidir. Grafik Tasarım Nedir? Grafik Tasarım bir düşüncenin görselleştirilmesi, herhangi bir konuda verilmek istenen mesajı çarpıcı bir şekilde hedef kitleye iletilmesi, bir görseli geliştirmesi yada görsellerin ve metinlerin iki veya üç boyutlu düzlemde algılanabilir ve görülebilir olarak organize edilmesidir. Grafik Tasarım görsel bir iletişim sanatıdır.Belirlenen hedef doğrultusunda görsellerin veya metinlerin bir araya getirilerek görsel anlamda sanatsal bir yapının oluşturulmasıdır. Ayrıca Grafik Tasarım resmin dönüştürülmesi veya stilize edilmesi işlemini de kapsar. Grafik Tasarım yapmak için; tasarım sanatları, efektler, bunun yanında teknolojik bilgi ve desen bilgisi gereklidir.Bu bilgi donanımları grafikerlik mesleğinin temelini oluşturur ve bu meslek eğitim, tecrübe gibi kazanımlarla gelişen bir sanat dalıdır. Ayrıca bu sanat dalı eğitim  almadan çeşitli bilgi kaynaklarıyla  kendini geliştiren kişilere de sektörde büyük bir pay alma yolunu açmaktadır.

Grafik Tasarım’ın, geçmişi M.Ö 14.000′lere dayanmaktadır. Milattan önce yapılmış olan Mısır hiyeroglifleri (Resim 4), Yunan vazo resimleri, Roma mezar kitabeleri, Bizans süslemeleri veya ortaçağ minyatürleri ilk Grafik Tasarım örneklerindendir. Ancak dünyada Grafik Tasarım’ın modern anlamda standartlaşması, herkes tarafından kabul edilen terim ve kavramlara kavuşması matbaanın yaygınlaşması ile 1450’li yıllarda gerçekleşmiştir. Matbaa ile ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dinsel kitaplardır. Basılı yayınlar için harf ve metin dizimi erken döneme ait grafik tasarım örnekleridir.
Modern yaşama geçiş ile birlikte özellikle fotoğrafın keşfi (Resim 5), Grafik Tasarımı’nı farklı bir yönde ilerlemeye başlatmıştır ve grafik, afiş, ürün katalogları vb. ürünler öne çıkmıştır. Gazetenin ortaya çıkması sonucunda ise reklam ve tanıtım ön plana çıkmıştır.

Grafik tasarımın; tarihsel olarak gösterdiği bu gelişim içerisinde kullanılan yöntem – tekniklerdeki çeşitlilik   ve  kullanım alanlarındaki yaygınlık bu alanın günümüzdeki önemini gözler önüne sermektedir.

Şimdi gelin Grafik Tasarım’ın Ülkemizdeki gelişimini kısaca ele alalım…

İletişim

Aklınıza takılan tüm sorular için iletişime geçiniz.

Cemal Gürsel Caddesi No: 426 D: 1 Karşıyaka İzmir

msn@erturgutsanatmerkezi.com
0507 95 96 333